Skip to the main content.
ALOITA KÄYTTÖ YRITYKSESSÄ (0€)
ALOITA KÄYTTÖ YRITYKSESSÄ (0€)

LATAA HINNASTO

SOVI PUHELU

1 minuutin lukuaika

Hemmottelijan hyvinvointiblogi 2/4: Jaksaminen kiireen keskellä

Tässä artikkelissa ja sitä täydentävässä videokoulutuksessa Terveyspsykologian erikoispsykologi Maritta Kauppinen avaa hyvinvoinnin perusasioiden taustoja ja merkitystä. 

Jatkuva kiire ja stressi ovat arkipäivää monille. Jos stressi jatkuu pitkään, se alkaa näkyä eri elämänalueilla. Toistuvasti unohtuneet asiat, suorittamisen tunne, voimattomuus ja kiinnostuksen puute voivat olla merkkejä pitkittyneestä stressistä. Fyysinen jaksaminen ja mieliala voivat lähteä niiden vuoksi laskuun vähitellen. Tämän kierteen katkaisemiseksi ja pitkäaikaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi on ensiarvoisen tärkeää huolehtia omasta terveydestään ja jaksamisestaan. Tiedetään, että mielen ja kehon hyvinvointi kietoutuvat yhteen ja seuraavassa kerrotaan joistakin konkreettisista keinoista, joilla voi pitää huolta itsestään kiireisen arjen keskellä.

 

1. Unen riittävyys ja laatu

Yksi keskeinen tekijä jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta on riittävä ja laadukas uni. Vaikka unen merkitys on tiedossa, arjen paineet voivat tehdä sen priorisoinnista vaikeaa. Kuuntelemalla kehon viestejä ja menemällä ajoissa nukkumaan, voi parantaa unen laatua ja sitä kautta jaksamistaan.

2. Säännöllinen ja terveellinen syöminen

Ruokailu saattaa kiireessä jäädä vähemmälle huomiolle mutta keho ja mieli tarvitsevat polttoainetta toimiakseen tehokkaasti. Pienen etukäteissuunnittelun avulla voi varata aikaa terveellisten aterioiden ja välipalojen nauttimiseen. Mahdollisuuksien mukaan ruokahetkiin voi liittää sosiaalisuutta, esimerkiksi yhteiset lounaat tai välipalat ystävien kanssa, mikä tuo lisää hyvinvointia.

 

3. Liikunta arjen keskellä

Säännöllinen liikunta on avainasemassa kehon ja mielen hyvinvoinnissa. Vaikka aikataulut olisivat tiukat, pienet liikkumishetket päivän aikana voivat tehdä suuren eron. Käveleminen, venyttelyhetket tai lyhyet joogaharjoitukset voivat paitsi huoltaa kehoa myös aktivoida keskushermostossa sellaista toimintaa, joka auttaa palautumaan stressistä. Kun keho rauhoittuu, mielikin rauhoittuu. Lisäksi liikunta lisää elimistön mielihyvää tuottavia aineita ja auttaa pitämään mielialaa korkealla.

4. Ihmissuhteiden vaaliminen

Kiireinen työ saattaa viedä aikaa läheisiltä ja ystäviltä mutta ihmissuhteisiin panostaminen on tärkeää. Vastavuoroiset keskustelut ja tuki voivat olla merkittävä keino purkaa stressiä. Jakamalla omat ajatukset ja tunteet muiden kanssa voi saada arvokasta tukea, mikä heijastuu myönteisesti myös työhön ja muihin elämänalueisiin.

5. Tunne omat jaksamisen rajat

On tärkeää kuunnella omaa kehoa ja mieltä sekä tunnistaa omat jaksamisen rajat. Ylikuormituksen jatkuessa keho sopeutuu vähitellen toimimaan ylivireystilassa mutta palautuminen heikkenee. On tärkeää tunnistaa, milloin tarvitsee lepoa, ja tehdä tarvittavat muutokset elämäntapoihin. Pienillä päivittäisillä teoilla, kuten liikkumisella, terveellisellä ravinnolla ja riittävällä levolla, voi vaikuttaa merkittävästi omaan jaksamiseensa ja pitkäaikaiseen hyvinvointiinsa. Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on investointi tulevaisuuteen. Positiiviset vaikutukset heijastuvat työhön ja ihmissuhteisiin.

Alla olevasta linkistä voit ladata Maritta Kauppisen laatiman, kauneuden- ja hyvinvoinnin ammattilaisille suunnitellun Mielen hyvinvoinnin työkirjan.

Lataa mielen hyvinvoinnin työkirja

Hemmottelijan hyvinvointiblogi 4/4: Omat arvot menestyksen kulmakivenä

Kauneusalan yrittäjän arki on usein kiireistä ja vaativaa ja pitkittyvä stressi voi vaikuttaa merkittävästi mielen hyvinvointiin. Ratkaisevaa...

Read More

Hemmottelijan hyvinvointiblogi 3/4: Stressin säätely ja hyvinvoinnin vahvistaminen: voimavarat ja tietoisuustaidot käyttöön

Kun päivittäisen elämän vaatimukset tuntuvat kasaantuvan ja stressi pitkittyy, on tärkeää tarttua omiin voimavaroihin ja ottaa käyttöön lisää...

Read More

Hemmottelijan hyvinvointiblogi 2/4: Jaksaminen kiireen keskellä

Tässä artikkelissa ja sitä täydentävässä videokoulutuksessa Terveyspsykologian erikoispsykologi Maritta Kauppinen avaa hyvinvoinnin perusasioiden...

Read More