Skip to the main content.
ALOITA KÄYTTÖ YRITYKSESSÄ (0€)
ALOITA KÄYTTÖ YRITYKSESSÄ (0€)

LATAA HINNASTO

SOVI PUHELU

2 minuutin lukuaika

Hemmottelijan hyvinvointiblogi 1/4: Stressin moniulotteinen vaikutus kehoon ja mieleen

Nykyään stressi vaikuttaa yhä useampiin ihmisiin sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tässä artikkelissa ja sitä täydentävissä koulutusvideoissa Terveyspsykologian erikoispsykologi Maritta Kauppinen kertoo stressin ilmenemisestä sekä sen vaikutuksista kehoon ja mieleen, ja kuinka stressi voi vaarantaa hyvinvointia. 


Stressin monimuotoisuus

Stressi ilmenee monin eri tavoin niin kehossa kuin mielessäkin. Mielen tasolla stressi syntyy, kun yksilön voimavarat eivät ole tasapainossa tilanteen vaatimusten kanssa. Kehon tasolla stressi merkitsee vireystilan nousua ja stressihormonien tuotannon lisääntymistä. Tämä auttaa selviytymään tilanteista, jotka vaativat normaalia enemmän voimavaroja.
Stressin vaikutus ei kuitenkaan ole aina haitallinen. Ajatellaan vaikkapa yrittäjää, joka haluaa intohimoisesti menestyä työssään. Kehon stressijärjestelmä auttaa häntä pysymään toimintakykyisenä, vaikka työmäärä olisi suuri ja unet jäisivät ajoittain vähiin. Stressi tehostaa hänen toimintakykyään ja auttaa ylittämään itsensä, mikä voi tuntua hyvältä ja palkitsevalta. On kuitenkin tärkeää muistaa, että kehon stressijärjestelmän tarkoitus on palvella tilapäisestä ja suhteellisen lyhytkestoisesta stressistä selviytymisestä ja sitten olisi aika rentoutua ja palautua.

 

Stressin ensimerkit

Ensimmäiset stressin merkit voivat olla hienovaraisia kuten levottomuutta, nopeaa sydämen sykettä ja kiihtynyttä hengitystä. Kehon reaktiot voivat näkyä myös päänsärkynä, niska-hartiaseudun lihasjännityksenä, vatsavaivoina tai usein toistuvana sairasteluna. Tunteiden tasolla stressi voi ilmetä esimerkiksi ärtyneisyytenä ja tunteena siitä, etteivät asiat pysy enää hallinnassa. Tiedonkäsittely ja keskittyminen voivat vaikeutua stressin vaikutuksesta. Voi tuntua vaikealta ajatella selkeästi ja keskittyä tehtäviin. Nämä merkit kertovat, että keho ja mieli ovat kuormittuneet.
Pitkittyvän stressin synty
Pitkittyvä stressi voi alkaa kertyä erilaisista ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Ulkoiset tekijät voivat liittyä muutoksiin työssä tai yksityiselämässä, vastuunkantamiseen tai ihmissuhdeongelmiin. Yrittäjä saattaa kokea paineita menestyä jatkuvasti ja oppia uusia asioita pysyäkseen kilpailukykyisenä. Sisäiset tekijät taas liittyvät omiin ajattelu- ja toimintamalleihin, erityisesti vaativuuden ja uhrautuvuuden malleihin.
Vaativuuden ajattelu- ja toimintamalli tarkoittaa itseltä paljon vaatimista ja täydellisyyden tavoittelua. Ylivastuullisuus puolestaan ilmenee vastuun ottamisena asioista, jotka joku muukin voisi hoitaa. Kun nämä ajattelu- ja toimintamallit yhdistyvät uhrautuvuuteen eli siihen, että asettaa jatkuvasti toisten tarpeet omien tarpeiden edelle, psyykkinen kuormitus kasvaa entisestään.

Pitkittyvän stressin synty

Pitkittyvä stressi voi alkaa kertyä erilaisista ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Ulkoiset tekijät voivat liittyä muutoksiin työssä tai yksityiselämässä, vastuunkantamiseen tai ihmissuhdeongelmiin. Yrittäjä saattaa kokea paineita menestyä jatkuvasti ja oppia uusia asioita pysyäkseen kilpailukykyisenä. Sisäiset tekijät taas liittyvät omiin ajattelu- ja toimintamalleihin, erityisesti vaativuuden ja uhrautuvuuden malleihin.

Vaativuuden ajattelu- ja toimintamalli tarkoittaa itseltä paljon vaatimista ja täydellisyyden tavoittelua. Ylivastuullisuus puolestaan ilmenee vastuun ottamisena asioista, jotka joku muukin voisi hoitaa. Kun nämä ajattelu- ja toimintamallit yhdistyvät uhrautuvuuteen eli siihen, että asettaa jatkuvasti toisten tarpeet omien tarpeiden edelle, psyykkinen kuormitus kasvaa entisestään.

 

Stressin säätely ja ennaltaehkäisy

On tärkeää tunnistaa stressin merkit varhaisessa vaiheessa ja ottaa ne vakavasti. Ennaltaehkäisevät toimet, kuten riittävä lepo, säännöllinen liikunta ja rentoutuminen voivat auttaa hallitsemaan stressiä. Lisäksi on tärkeää asettaa realistisia tavoitteita ja oppia sanomaan ”ei” liialliselle työmäärälle. Ymmärtämällä stressin mekanismeja ja säätelykeinoja voi parantaa omaa hyvinvointiaan ja saavuttaa tasapainon vaativassa elämäntilanteessa.

 

Alla olevasta linkistä voit ladata Maritta Kauppisen laatiman, kauneuden ja hyvinvoinnin ammattilaisille suunnitellun Mielen hyvinvoinnin työkirjan. 

Lataa mielen hyvinvoinnin työkirja

Hemmottelijan hyvinvointiblogi 4/4: Omat arvot menestyksen kulmakivenä

Kauneusalan yrittäjän arki on usein kiireistä ja vaativaa ja pitkittyvä stressi voi vaikuttaa merkittävästi mielen hyvinvointiin. Ratkaisevaa...

Read More

Hemmottelijan hyvinvointiblogi 3/4: Stressin säätely ja hyvinvoinnin vahvistaminen: voimavarat ja tietoisuustaidot käyttöön

Kun päivittäisen elämän vaatimukset tuntuvat kasaantuvan ja stressi pitkittyy, on tärkeää tarttua omiin voimavaroihin ja ottaa käyttöön lisää...

Read More

Hemmottelijan hyvinvointiblogi 2/4: Jaksaminen kiireen keskellä

Tässä artikkelissa ja sitä täydentävässä videokoulutuksessa Terveyspsykologian erikoispsykologi Maritta Kauppinen avaa hyvinvoinnin perusasioiden...

Read More